หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ชี้แจงข้อสงสัยในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ประเภทห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชี้แจงข้อสงสัยในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 
       ชี้แจงข้อสงสัยในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ประเภทห้องพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560  ดังนี้
โรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 
      #โรงเรียนตากพิทยาคม จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 ซึ่งในกิจกรรมรอบกองไฟ ได้รับเกียรติจาก นางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ จัดขึ้น ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก จังหวัด
นางสคราญจิต ศริญญมาศ ผุ้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองและนักเรียน 
       นางสคราญจิต ศริญญมาศ ผุ้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีความสนใจในการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนตากพิทยาค
นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม คว้า"รางวัลชนะเลิศ" 
       นางสาวพนิตวีร์ ใยระย้า นางสาวธนัญญา ปาณพิมลวัฒน์ นางสาวนันท์นภัส จินตพิทักษ์สกุลตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม คว้า"รางวัลชนะเลิศ" รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทมัธยมศึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านการเรียนการสอน
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สรุปจำนวนนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนตากพิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ 
         

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) 
        การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยครูต่างชาติห้องเรียน MEP จำนวน 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2559 (หมดเขตวันอังคาร ที่ 31 ม.ค. 2560 ) 
      รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งผู้ช่วยครูต่างชาติห้องเรียน MEP จำนวน 1 อัตรา  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องงานบุคคล โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   ( หมดเขตรับสมัครฯ วันอังคาร ที่ 31 มก

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข) 
      การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภ

ข่าวย้อนหลัง

ข่าว OBECLine ตากพิทยาคม
 


www.21ess.net
 


Smart Classroom Visual Planning for Teacher.
 

 


หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


ข่าวการศึกษา