หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

***ประกาศ ***

 เริ่มเปิดระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนตากพิทยาคม (ห้องเรียนทั่วไป)

ประเภททั่วไป (ระดับชั้น ม.1 และ ม.4) วันที่ 20-24 มีนาคม 2560

------------------------------------------------------------------------------
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าโรงเรียนเดิม
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าโรงเรียนเดิม จะต้องมายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ห้องกาญจนาภิเษก 5 ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 ในเวลาราชการโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นเพื่อยืนยันสิทธิ์

=========================================== 

ใบรายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  โรงเรียนตากพิทยาคม  ปีการศึกษา 2560  ชั้น ม.1/1-1/3 และ ม.4/1-4/4  ฉบับล่าสุด(ไม่เป็นทางการ)วันที่ 15 มีนาคม 2560  ดาวน์โหลดได้ที่นี่    http://tps.comsci.info/tps-1-2560/list-1-2560/students

================================================================

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มงานแผนและนโยบาย ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

================================================================

 คลิกเข้าสู่เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Digital School Thailand 4.0

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แข่งขันตอบปัญหา ชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 2 เนื่อง ในงาน จุฬาฯ วิชาการ 60 
       โรงเรียนตากพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 แข่งขันตอบปัญหา ชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 2 เนื่อง ในงาน จุฬาฯ วิชาการ 60 " จุฬาฯ ร้อยปี นวัตกรรม คิดเพื่อ สังคม CU@100-Toward greater innovation for the society
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 รองฯ วรพงศ์ ทองมูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Schoo) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมารียา กฤษดากำธร นักวิชาการชำ 
     
ท่านผู้อำนวยการสคราญจิต ศริญญามาศ นำคณะครูฝ่ายบริหารโรงเรียนตากพิทยาคมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษา 2560 
     
โรงเรียนตากพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร ..โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้คะแนน Gat สูงสุด ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภท โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ..อันดับ 6 ใน17 จังหวัดภาคเหนือ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
เอกสารแบบฟอร์มงานแผนและนโยบาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
      เอกสารงานแผนและนโยบาย ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  มีดังต่อไปนี้ -

เอกสารงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
       ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพได้ที่นี้ 

แบบประกันคุณภาพการเรียนรู้และแบบรายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
       แบบประกันคุณภาพการเรียนรู้และแบบรายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดาวน์โหลดที่นี่    

สรุปจำนวนนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนตากพิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ 
       

ข่าวย้อนหลัง

ข่าว OBECLine ตากพิทยาคม
 


www.21ess.net
 


Smart Classroom Visual Planning for Teacher.
 

 


หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


ข่าวการศึกษา