: โรงเรียนตากพิทยาคม
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
 
 
-->  ใบรายชื่อนักเรียน update ใหม่ล่าสุด 19 พ.ค. 2560 คลิกดาวน์โหลด
 
-->    แจ้งกำหนดการขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาจากนักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ ม.6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ซึ่งกรณีชำระเงินผ่านธนาคารฯ วันที่ 12-19 พ.ค. 2560 แล้วนำสำเนาใบแจ้งการชำระเงินลงทะเบียนเรียน/Bill Payment มามอบครูที่ปรึกษา ณ ห้องโฮมรูมพร้อมกับกรณีชำระเงินสดฯ คือวันพุธที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 8.30 น. โปรดอ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่  
 
   
 
 
    
   
  

=====================================================

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มงานแผนและนโยบาย

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

====================================================

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการสวนพฤษศาสตร์ 
       วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากพิทยาคม ภายใต้การนำของนายสุทินธ์ คำน่าน หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนักเรียนรุ่นพี่แกนนำ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร
โครงการอบรมครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 
       วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการอบรมค
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       นายอภิศักดิ์ เทียมฉันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี
การอบรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
       เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นายวรินทร์ ชำนาญผา รอง ผอ. สพม. 38 .ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการอบรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
      แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้   โรงเรียนตากพิทยาคม  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลดที่นี่  

ตารางกิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียนของโครงการต่างๆ ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนตากพิทยาคม 
        ตารางกิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนตากพิทยาคม   เรียนประ

รายงานการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น และแจ้งท่านผู้ปกครองท่านใดยังไม่เข้าร่วมประชุม ให้มาประชุมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก2 
           รายงานการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้ง 6 ระดับชั้น   และ

แจ้งกำหนดการขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับชั้น ม.2,3,5,6 โรงเรียนตากพิทยาคม (กรณีชำระเงินผ่านธนาคารวันที่ 12-19 พ.ค.2560 กรณีชำระเงินสดวันที่ 24 พ.ค. 2560) 
           โรงเรียนตากพิทยาคมขอแจ้งกำหนดการขอรับเงินบำรุงการศึกษาจากนักเรียนชั้น ม.2, 3,5 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผู้ปกครองส

ข่าวย้อนหลัง

ข่าว OBECLine ตากพิทยาคม
 


www.21ess.net
 


Smart Classroom Visual Planning for Teacher.
 

 


หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


ข่าวการศึกษา