: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    Director message 
Director message
 

Dear colleagues, parents, and students,

            2016 saw many successes for Takpittayakhom School and its students. Our O-NET scores in English and other subject areas are higher than other schools in Area 38, pushing us closer to our goals of achieving international standards across the curriculum. Moreover,in English-speaking competitions across the Northern Region, our students achieved a variety of awards.

            In 2017, we hope to expand upon Takpittayakhom’s successes by refining the quality of the buildings for our students, developing students in order to achieve standards in all course subjects, to improve the curriculum to international standards and the standards set by ASEAN, and to pave the way for eventually receiving the heralded OBEC and TQA awards.

            As a teacher for 20 years and a life-long learner, it is my hope that all students are provided a diversity of knowledge in accordance with international standards. After all, it is my belief that with the more that we know, the more that we grow. Subsequently, we can be proud our staff. They are a talented group of people from both Thailand and abroad that, through their dedication and enthusiasm, guide our students to real learning and the acquisition of this important diversity of knowledge.

2016 was a wonderful year and I look forward to seeing what possibilities and successes 2017 will offer.

Sincerely,

 

            Director Sakranchit Sarinyamas

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.162.168.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,585,112
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com