: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 

      คุณครูสามารถดาวน์โฟล์ไฟล์ชนิดบีบอัด(Zip) เรื่องตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  เรื่องเกี่ยวกับข้าวหลาม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในระดับชั้น ม.2  พร้อมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ เช่น  โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ,  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ,   แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้เดี่ยว ,  ตัวอย่างผังมโนทัศน์ ข้าวหลาม ,  ตัวอย่างแผนบูรณาการวิทยาศาตร์ ม.2 ,  หน่วยบูรณาการ ,  ตัวอย่างการออกแบบบูรณาการ  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง   เรื่อง ผลิตภัณฑ์ดีในท้องถิ่น : ข้าวหลาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ที่เว็บไซด์นี้...  

      ดาวน์โหลดได้ที่นี่  -->   http://tps.comsci.info/tps-suf-13-12-2556.zip   

(หมายเหตุ  การขยายไฟล์หรือแตกไฟล์บีบอัด ชนิดไฟล์ Zip  ให้คลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าว   แล้วเลือกเมนู Extract to ....    หลังจากนั้นจะได้โฟล์เดอร์ใหม่ตามชื่อไฟล์ zip นั้น ) 

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.162.168.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,583,322
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com