: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    ตารางสอนเทอม1 ปี59 
ตารางสอนเทอม1 ปี59
 

 ตารางสอนสำหรับคุณครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดาวน์โหลด    1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด    2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด    3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ดาวน์โหลด    4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ดาวน์โหลด    5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ดาวน์โหลด   6. กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา- สุขศึกษา

ดาวน์โหลด    7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี

ดาวน์โหลด    8. แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลด    9. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด   10 . รวมแก้ไขตารางสอนครู เพิ่มเติม

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 เมษายน 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 23.20.48.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,506,285
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com