วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enter the code requirements
 

 
 

 

 

 

  หน้าหลัก    คู่มือการประเมินคุณภาพ 
คู่มือการประเมินคุณภาพ
 

แบบฟอร์ม เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

 1. เอกสารแบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ใช้มาตรฐาน  การศึกษา มี ๑๕ มาตรฐาน   ๖๕  ตัวบ่งชี้ (SAR ของสถานศึกษา)   ดาวน์โหลดที่นี่  

2. มาตรฐานโรงเรียนตากพิทยาคม เทียบกับ สพฐ. สมศ. และ รร.มาตรฐาน ปี 2559  ดาวน์โหลดที่นี่

3. คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่ 

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 25 มีนาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 54.197.75.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,222,816
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com