: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
 

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้   โรงเรียนตากพิทยาคม  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 ให้ส่งแผนฯ เป็น 3 เล่มดังนี้

 
 
 
หมายเหตุ *ส่วนแผนฯอื่นๆให้ทำใส่ในแผนฯหลัก ซึ่งรวมแผนฯทุกแบบ  โดยให้ใส่ในตารางจุดเน้นว่าแผนฯนั้นอยู่ในแผนฯที่เท่าไร
มีข้อสงสัย สอบถามครูมณฑิรา มาจันทร์   ได้ที่นี่   https://www.facebook.com/mochi.majan


-  **สำหรับตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมที่นี่    http://www.htp.ac.th/plant/ 
 
**หมายเหตุ ไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์บีบอัดนามสกุล RAR หากท่านเปิดไม่ได้โปรดติดตั้งโปรแกรม WINRAR ดาวน์โหลดที่นี่   http://software.thaiware.com/1523-WinRAR-Download.html
 
 

-  สำหรับตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์  จากแหล่งอื่นๆ ค้นหาได้  www.google.com  ใช้คำหลักหรือ  keyword เช่น "ตัวอย่างแผนพฤษศาสตร์"  ,  "แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"  ,   "แผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์"  หรือ  "รูปแบบแผนการสอนบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์"  เป็นต้น
 
 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 เมษายน 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 23.20.48.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,506,334
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com