วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enter the code requirements
 

 
 

 

 

 

  หน้าหลัก    หลักสูตร 
หลักสูตร
 

หลักสูตรนักเรียนห้อง  Pre - Engineering

เรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

 

                นักเรียนห้อง เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จะเรียนหลักสูตรในสาย วิทย์- คณิต  เหมือนกับนักเรียนห้องเรียน สาย วิทย์ - คณิต เหมือนห้อง ESMTE   และ SME      และนักเรียนห้องเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ จะเรียนเพิ่มในหลักสูตรเนื้อหาด้านวิศวกรรมศาตร์พื้นฐานโดยได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

 

ม.4

เทอม 1                                                  วิชาการโปรแกรม (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

เทอม 2                                                  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

ม.5

เทอม 1                                                  วิชางานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

เทอม 1                                                  วิชาพื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม

เทอม 2                                                  วิชาวัสดุวิศวกรรม

เทอม 2                                                  วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ม.6

เทอม 1                                                  วิชางานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา

เทอม 1                                                  วิชาเขียนแบบวิศวกรรม

 

 

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 25 มีนาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.197.75.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,222,837
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com