: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    history 
history
 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตากพิทยาคม   

           ประวัติโดยย่อของโรงเรียนตากพิทยาคม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดสีตลาราม" บริเวณที่ก่อตั้งครั้งแรกอยู่ภายในบริเวณวัดสีตลาราม (วันน้ำหัก) ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศิจกายน 2443 จำนวน 6 ห้องเรียน ซึ่งได้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

 

 

โรงเรียนตากพิทยาคมปัจจุบัน
         1. ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนตากพิทยาคม  สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 
              ตั้งอยู่เลขที่  12 ถนนท่าเรือ  ตำบลระแหง  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000
              โทรศัพท์  055 – 511134
              โทรสาร    055 – 540248
              E – mail    mytakpit@hotmail.com
              Website     www.tps.ac.th
        2.  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธนมศึกษาปีที่ 6
        3.  มีเขตพื้นที่บริการ 6 ตำบล ได้แก่  ตำบลระแหง  ตำบลน้ำรึม  ตำนลแม่ท้อ  ตำบลไม้งาม  ตำบลหนองหลวง  ตำบลหนองบัวใต้

 

 

อาณาเขตติดต่อ

  ทิศเหนือ          ติดกับ  ถนนท่าเรือ

  ทิศใต้               ติดกับ  ถนนเทศบาล 6

  ทิศตะวันออก    ติดกับ  ถนนเทศบาล 7

  ทิศตะวันตก      ติดกับ  วัดเวฬุวัน (ไผ่ล้อม)

 พื้นที่ 

โรงเรียนตากพิทยาคม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 78 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่

1. บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม 64 ไร่ 2 งาน

2. บริเวณที่ตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู) พื้นที่ 14  ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา

 

 

 

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 เมษายน 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 23.20.48.226
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,506,275
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com