: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    บุคลากร ม.ต้น 
บุคลากร ม.ต้น
 


นางอัญชลี เกิดแสง
หัวหน้าโครงการ ESMTE ม.ต้น


นางสาวสุพิน พลนิรันดร์
รองหัวหน้าโครงการ/แผนงาน


นางสาวสุธาสินี มะโต
รองหัวหน้าโครงการ


ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ ศรีสุข
งานปกครอง


นางสมคิด แดงอาสา
การเงิน


นายเอกพงษ์ มูลแก้ว
พัสดุ


นางสาวนุสรา วัตละยาน
งานแนะแนว/กองทุนห้องเรียนพิเศษ


นางสาวปริศนา วิโนสุยะ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.162.168.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,583,294
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com