: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    Math subject area group 
Math subject area group
 
ทำเนียบบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางนภาพร ศรีแสงจันทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางจันทร์จิรา คำน่าน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางอัญชุลี วาวแววนางยุพิน วงษ์เป็งนางปณัฐชา แดงไฝนางพัชรีดา ใยระย้านางสาวประไพ แดงไฝนางจิราภรณ์ ธรรมลังกานางพรทิพย์ ธรรมลังกานางจตุพร เกิดพันธุ์นางสาวปริศนา วิโนสุยะนางสาวกาญจนา ด้วงนานางอุไรรัตน์ รัตนภักดิ์ดีกุลนางนาถตยา สุธรรมนางสาวจารุวรรณ ปัญญาคมนายสมรภูมิ อ่อนอุ่นนายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุลนายเอกพงษ์ มูลแก้วนายวรุตม์ เครือแก้วMr.Renante B.HernandezMr.Rupert SwaseyMs.Jenna Marie Johnson

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.162.168.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,583,338
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com