วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enter the code requirements
 

 
 

 

 

 

  หน้าหลัก    Finance-Procurement 
Finance-Procurement
 


นางวราภรณ์ สกุลไทย
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์


นางวราภรณ์ สกุลไทย
หัวหน้างานการเงิน-บัญชี


นางอ้อมใจ คำนวณสินธุ์
งานการเงิน-บัญชี


นางสมคิด แดงอาสา
งานการเงิน


นางสาวปุณยนุช สายหยุด
งานการเงิน-พัสดุ


นางอรวรรณ เนื่องเผือก
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์


นางสุภัชชา พรหมแก้ว
งานพัสดุและยานพาหนะ


นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม
งานพัสดุ
 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 มีนาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.157.200.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,237,284
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com