: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล
     แบบประเมินความเครียด
     แบบประมวณผล SDQ
 เพลงเมืองตาก
     06-ลูกพระยาตาก-ครูซัน.mp3
     05ครูซัน - ทีลอซู.mp3
     03ครูซัน - แอ่วอุ้มผาง.mp3
     02ครูซัน - ทะเลสาบแม่ปิง.mp3
     01ครูซัน - เที่ยวเมืองตาก.mp3
 เพลง Asean
     07-Asean ร่วมใจ.mp3
     06- the_asean_way_ins_thai_classical_instruments.mp3
     05 - The Asean Way - Bossanova Version.mp3
     04 - The Asean Way - Bossanova Version (Saxophone).mp3
     03 - The Asean Way - Jazz Big Band Version.mp3
     02 - The Asean Way Discovery.mp3
     01 - The Asean Way - Orignal - Version.mp3
 ฟังเพลงโรงเรียนตากพิทยาคม - ดาวน์โหลดเพลง
     11-จากศิษย์ด้วยดวงใจ.mp3
     10-บุญยิ่งแล้วได้แอ่วเมืองตาก.mp3
     09-จำไว้แต่สิ่งดีดี.mp3
     08-ลาตากพิทยาคม.mp3
     07-มรดกเชียร์ตาก.mp3
     06-ฉลองชัยร้อยปีตาก.mp3
     05-รำวงคบเพลิงแดง.mp3
     04-เชิดชูตากพิทยาคม.mp3
     03-รับขวัญน้องตาก.mp3
     02-มาร์ชหนึ่งร้อยปีตากพิทยาคม.mp3
     01-มาร์ชตากพิทยาคม.mp3
 โปรแกรมที่ใช้งาน
     โปรแกรมแปลง PDF เป็น Swf
     โปรแกรมแปลง jpeg เป็น PDF
     โปรแกรมลดขนาดรูปภาพ
     13 ฟอนต์ไทย TH Sarabun PSK
     โปรแกรมกู้ข้อมูลเมื่อโดนลบ
     โปรแกรม Flash player for IE
     โปรแกรม Flashplayer for Firefox
     โปรแกรม บีบอัด คลายข้อมูล WinRAR
     โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
     โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
     โปรแกรมแปลงไฟล์ word เป็น pdf
     โปรแกรมคืนไฟล์โดนซ่อนจากไวรัส
     โปรแกรม BookMark2551 Setup V 2
 กองทุนเพื่อการศึกษา
     หนังสือรับรอง กยศ.
     แบบฟอร์มจิตอาสา กยศ.
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์
     รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 โครงการสถานศึกษาสีขาว
     แบบรายงานห้องเรียนสีขาว
 เอกสารอบรม Excel (อ.ปัญญา ผลพงษ์)
 ฝ่ายแผนงาน
     SAR หรือรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR)
     รายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2555
     ประกาศเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ปฏิทินการปฏิบัติงาน
     ปฏิทินการปฏิบัติงาน
     แบบสรุปกิจกรรม นป.2 ปี 56
     แบบการเขียนกิจกรรม/โครงการ นป.1 ปี 56
     โครงการหลักของโรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
     นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.
 สภานักเรียน
     แบบ กก.สน.01 - 05
     แบบ กก.สน.01 - 04
     แบบ กก.สน.01 - 03
     แบบ กก.สน.01 - 02
     แบบ กก.สน.01 - 01
     คู่มือการสมัครคณะกรรมการ
 TQA
     แบบการเขียนกิจกรรม/โครงการ
     โครงร่างองค์กร17พย55
     โครงร่างองค์กร12ธค55
 ฝ่ายวิชาการ
     แบบสรุปข้อมูลการไปราชการของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
     ไฟล์คู่มือและแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานบูรณาการกลุ่มสาระ
 คู่มือ การใช้งาน Obeclms สำหรับครู-อาจาร์ย
     คู่มือ การใช้งาน Obeclms สำหรับนักเรียน
     คู่มือ การใช้งาน Obeclms สำหรับครู-อาจาร์ย