: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  โรงเรียนตากพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร ..โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้คะแนน Gat สูงสุด ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภท โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ..อันดับ 6 ใน17 จังหวัดภาคเหนือ  
      : วสันต์ กันธิยะ
: 2560-03-10