: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 รองฯ วรพงศ์ ทองมูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Schoo) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมารียา กฤษดากำธร นักวิชาการชำ  
      

: วสันต์ กันธิยะ
: 2560-03-16