: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  แข่งขันตอบปัญหา ชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 2 เนื่อง ในงาน จุฬาฯ วิชาการ 60  
      

 โรงเรียนตากพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 แข่งขันตอบปัญหา ชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 2 เนื่อง ในงาน จุฬาฯ วิชาการ 60 " จุฬาฯ ร้อยปี นวัตกรรม คิดเพื่อ สังคม CU@100-Toward greater innovation for the society: Adipiong Thumjok
: 2560-03-16