: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)  
      

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

 

★ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

------------------------------------------

นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ะต้องเลือกประเภทเป็น ประเภททั่วไป และจะต้องเลือกแผนการเรียน 3 แผนการเรียน (แผนการเรียนที่ 4 ระบบจะเลือกให้โดยอัตโนมัติ) มิเช่นนั้นอาจเสียสิทธิ์ในการได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 

 --------------------------------------------

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดส่งใบสมัคร เนื่องจากหากยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลติดต่อ ห้อง 3202 (ห้องคอมพิวเตอร์) โรงเรียนตากพิทยาคม ในวันและเวลาราชการ

-------------------------------------------

 >>ปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์<<

ต้องการสมัครเรียนติดต่อโรงเรียนตากพิทยาคม ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 

วันและเวลาราชการเท่านั้น

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระบบออนไลน์ : Adipiong Thumjok
: 2560-01-24