: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)  
      

 

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2560 (ฉบับแก้ไข) 

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

★ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

★ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

★ ใบรับรองผลการเรียน ม.1  

★ ใบรับรองผลการเรียน ม.4  


ใบสั่งซื้อหนังสือแบบเรียนโครงการ MEP ม.1


>>ปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์<<

★ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ ระบบออนไลน์

 ประกาศรายชื่อยืนยันการชำระเงินและผังห้องสอบ 

 

 

"หากพบปัญหาในการลงทะเบียน หรือต้องการแก้ไขข้อมูล

ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบห้อง TPS Smart Classroom

หมายเลขโทรศัพท์ 088-2919592 ในวันและเวลาราชการ": Adipiong Thumjok
: 2560-02-13