: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  รายชื่อคุณครูที่เข้าร่วมฝึกอบรมสะเต็มศึกษา ม.ต้น วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ในศูนย์ตากพิทยาคม (สพม. เข

  การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต

  การประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งชี้แจง

  การอบรมครูตามการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี

  วันที่ 17 เมษายน 2560 ผอ.สคราญจิต ศริญญามาศ นำคณะบริหาร คณะครู เข้ารดน้ำขอพร ท่านอุดร ตันติสุนทร อดี

  กิจกรรมรดน้ำ ขอพร จากอดีตผู้บริหารและครูอาวุโสโรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อความเป็นศิริมงคลและสืบสานวัฒน

  กิจกรรมรดน้ำ ขอพรปีใหม่ไทยจากท่านชูชาติ ชื่นมงคลสกุล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน

  โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา(Stem Education) ด้วยระบบทางไ

  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตากพิทยาคม สืบสานประเพณีสงกรานต์ กราบเรียนเชิญทุกท่านเพื่อร่วมเป็นเกียรติ เนื่

  ขั้นตอนการใช้งานระบบรายงานตัวทางออนไลน์ ของนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2560

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ต่อไป