หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  แข่งขันตอบปัญหา ชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 2 เนื่อง ในงาน จุฬาฯ วิชาการ 60

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 รองฯ วรพงศ์ ทองมูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม ได้ให้เกีย

  ท่านผู้อำนวยการสคราญจิต ศริญญามาศ นำคณะครูฝ่ายบริหารโรงเรียนตากพิทยาคมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนด

  โรงเรียนตากพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร ..โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้คะแนน Gat สูงสุด ในการสอบเข้ามหาวิ

  ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

  ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ประเภทห้องเรีย

  ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตากพิทยาคม (27ก.พ.-6 มี.ค. 2560)

  นางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

  ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560

  นางสคราญจิต ศริญญามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม เป็นประธานกล่าวปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนในระดับช

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ต่อไป