หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  เอกสารแบบฟอร์มงานแผนและนโยบาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  เอกสารงานประกันคุณภาพสถานศึกษา

  แบบประกันคุณภาพการเรียนรู้และแบบรายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

  สรุปจำนวนนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียนตากพิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ

  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแก้ไข)

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยครูต่างชาติห้องเรียน MEP จำนวน 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2559

  การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับแ

  แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ ในการใช้งานระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 (21ess.net)

  เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Digital School Thailand 4.0

  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศีกษา 2560

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป