: โรงเรียนตากพิทยาคม
   

วิสัยทัศน์ : ตากพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  เทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , เอกลักษณ์ : โรงเรียนตากพิทยาคม  เป็นผู้นำทางวิชาการ , อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนใฝ่รู้  เชิดชูสถาบัน , ปรัชญาการศึกษา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
 


นายภูมิ ประยูรโภคราช
วิจัย สื่อ นวัตกรรม

   

 1. ได้รับพระราชทานคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็น 1 ใน 2 คนของประเทศไทย เข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเพื่อศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สถาบันวิจัย CERN สมาพันธรัฐสวิส

2. ผ่านการคัดเลือกครูฟิสิกส์ 1 ใน 2 คนของประเทศไทย เพื่อเข้าค่ายฤดูร้อน  ณ Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

3. ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมระดับวิชาการนานาชาติ The 3rd International Conference on Advanced Electromaterials (ICAE) ณ ICC Jeju juju, Korea โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Science of Advanced Materials (SAM)

 
 
นางสคราญจิต ศริญญามาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
พฤษภาคม 2560
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
 
 
 
 

 

 

 

 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.162.168.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,585,156
 
โรงเรียนตากพิทยาคม
12 ถ.ท่าเรือ ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก
Tel : 055511134  Fax : 055540248
Email : mytakpit@hotmail.com