: โรงเรียนตากพิทยาคม
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ท่านผู้อำนวยการสคราญจิต ศริญญามาศ นำคณะครูฝ่ายบริหารโรงเรียนตากพิทยาคมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษา 2560  
      

: วสันต์ กันธิยะ
: 2560-03-16